Dzieci Maryi

Jesteśmy grupą Dzieci Maryi działającą przy parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Dankowicach. Animatorkami naszej wspólnoty są: Madzia, Gabrysia i Sabina. Opiekuje się nami diakon Paweł Then. Nasza grupa liczy 25 osób. Spotykamy się w każdą sobotę. Grupa młodsza- osoby z klas 1-4 uczestniczą w spotkaniach od godz. 10.00 do 11.30, a starsza-osoby z klas 5,6 oraz gimnazjum od godz. 11 do 12.30 w salce parafialnej.

Na spotkaniach staramy się lepiej poznawać Maryję, która jest naszą najlepszą Matką i Opiekunką, omawiamy fragmenty z Pisma Świętego, wykonujemy różnego rodzaju prace plastyczne. Organizujemy wycieczki, na których nie brakuje śpiewu, modlitwy ale i dobrej zabawy.

Staramy się również angażować w życie naszej parafii. Czynimy to poprzez oprawę liturgiczną podczas uroczystości parafialnych, np. przez śpiew w czasie Mszy Świętej, czytanie modlitwy wiernych, a także niosąc świece oraz poduszki, w czasie procesji.

Wszystkie chętne osoby, które również chciałyby należeć do naszej Wspólnoty, bardzo serdecznie zapraszamy na spotkania formacyjne w każdą sobotę.