Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat

ODZNAKA: Treścią jest Godło. Symbolizuje służbę Bogu i Ojczyźnie.

SZTANDAR: Jest symbolem naszej organizacji, jedności i zasad

HASŁO I POZDROWIENIE ORGANIZACYJNE: Pozdrowieniem jest słowo „Gotów!”..

KSM-owicz jest gotów: oddać wszystkie siły na służbę Bogu i Ojczyźnie, do wysiłku i trudu dla osiągnięcia celu organizacji, do stałego rozwoju duchowego przez ciągłe dokształcanie religijne; jest gotów ponieść upokorzenie i niewygodę, byle nie zaprzeć się swoich ideałów, które uważa za najlepsze. Nasze zawołanie: „Przez cnotę naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów?" odzew: „Gotów!".

PRZYRZECZENIE: „Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.”

Przyrzeczenie składa się po odbyciu stażu kandydackiego przy przychylnej opinii prezesa i księdza asystenta.

LEGITYMACJA: Otrzymuje członek KSM po złożeniu przyrzeczenia

Posługiwanie się legitymacją razem z odznaką jest reprezentowaniem Stowarzyszenia na zewnątrz.

PATRONOWIE: Św. Stanisław Kostka, Bł. Karolina Kózkówna.

Hymn Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

 • Hej do apelu stańmy wraz
 • Budować Polskę nową!
 • Ojczyzna wolna wzywa nas
 • Do pracy ręką głową
 • Nie wydrze nam jej żaden wróg
 • Tak nam dopomóż Bóg! (bis)
 • Młodzieży Polskę nową twórz
 • Potężną Bogu miłą
 • Gdy z nami Bóg przeciw nam któż
 • On jest najwyższą siłą
 • Zwyciężym znój i stromość dróg
 • Tak nam dopomóż Bóg! (bis)
 • Sztandarem naszym będzie Krzyż
 • Co ojców wiódł do chwały
 • I nas powiedzie także wzwyż
 • Gdzie buja orzeł biały
 • Ojczyźnie spłacim święty dług
 • Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

ZARZĄD MIĘDZYPARAFIALNEGO ODDZIAŁU DANKOWICE STARA – WIEŚ NA LATA 2014 - 2016

 • PREZES – ŁUKASZ BIESZCZAD
 • ZASTĘPCA PREZESA – WOJCIECH KAMIŃSKI
 • SEKRETARZ – NATALIA GĄSIOREK
 • ZASTĘPCA SEKRETARZA - ZOFIA STASZEK
 • SKARBNIK – ADRIANNA ISKRZYCKA
 • DELEGAT DO ZJAZDU DIECEZJALNEGO – ANDRZEJ PERLIK

KOMISJA REWIZYJNA

 • PRZEWODNICZĄCY – TOMASZ ZAKRZEWSKI
 • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – JOANNA SOBIK
 • CZŁONEK – PAULINA KAMIŃSKA

Podstawowe cechy Duchowości KSM

 • Katolickość - źródłem jest Pismo Św., Liturgia i Tradycja Kościoła. Przy ich pomocy nie chcemy dawać się kształtować historii, ale – jak tego chce od nas Papież – sami chcemy tę historię kształtować
 • Formacja podstawą działania - winna ona zgodnie ze statutem odbywać się w zastępach. Pogubimy ludzi w działaniu, jeśli nie będzie pracy formacyjnej. Stowarzyszenie będzie prężne, jeśli każdy z członków indywidualnie pogłębi swoją wiedzę religijną, zwiąże się z Chrystusem, otworzy na braci i na uświęcanie świata
 • Integralność - cechą naszego stowarzyszenia jest przyjęcie pewnego stylu życia, który polega na uporządkowaniu siebie – harmonii ducha i ciała; umysłu, woli i uczuć; poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna

DEKALOG KSM-owicza

 • Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku.
 • Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.
 • Kształcić swój umysł, swą wolę, swe serce.
 • Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty
 • Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.
 • Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim.
 • Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny.
 • Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny.
 • Bądz gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj.
 • Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.